Walk-in Showcase (Freezer/Chiller)
Deluxe Type-Walk-in Freezer ...
 
CHAN CHIA FREEZER TECHNOLOGY CO., LTD.
ZEAN WEI REFEIGERATION CABINETS CO., LTD.
Headquarters: No.9-8, Nanyun Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-49-2731131-5 FAX:+886-49-2731136
Taipei Liaison Office TEL:+886-2-29463084‧+886-2-29478695 FAX:+886-2-29407851