Open Showcase
Single Storage Temperature ...
 
Chiller Open Showcase (Conv ...
 
3 Foot Chiller Open Showcase ...
 
Extra Large Type - 8 Foot Chil ...
 
Chiller Open Showcase (Conv ...
 
Lisland Chiller Open Showca ...
 
8 Foot Standard Open Showcas ...
 
Standard Type - 6 foot Chille ...
 
3 Foot Cooked Food Open Showc ...
 
CHAN CHIA FREEZER TECHNOLOGY CO., LTD.
ZEAN WEI REFEIGERATION CABINETS CO., LTD.
Headquarters: No.9-8, Nanyun Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-49-2731131-5 FAX:+886-49-2731136