Sushi Open Showcse(Freezer/Chiller)
6 Foot Chiller Open Showcase ...
 
6 Foot Chiller Open Showcase ...
 
6 Foot Chiller Open Showcase ...
 
8 Foot Freezer Open Showcse ( ...
 
CHAN CHIA FREEZER TECHNOLOGY CO., LTD.
ZEAN WEI REFEIGERATION CABINETS CO., LTD.
Headquarters: No.9-8, Nanyun Rd., Mingjian Township, Nantou County 551, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-49-2731131-5 FAX:+886-49-2731136